Bakom kulisserna med Martina Haag September 06 2016

 Foto: Pontus Orre

DNA-test-premiär med Martina!

Igår stod Martina Haag för huvudpersonskapet i ”Vem tror du att du är?”. Stora delar av programmet utspelade sig i Estland och hennes fars familjehistoria och där var vi i mångt och mycket i händerna på de estniska arkivmyndigheterna och dessutom till turen, då naturligtvis en hel del av det estniska materialet gått förlorat i kriget. Vi hade tur och framgång och det mesta fanns kvar!

Martinas mors familjehistoria var däremot mera ”hemmaplansbetonad” och ganska snart efter att vi påbörjat arbetet med att kartlägga hennes anor dök jag på hennes mormors härkomst. Till saken hör att man inför varje program och forskning gör en så kallad djupintervju med huvudpersonen för att ta reda på vad som redan är känt och om det finns speciella trådar, med ett djupare intresse från huvudpersonen, att dra i. Och i denna djupintervju dök frågan om faderskapet till mormor upp. Traditionen i familjen berättades som att mormors mor, sömmerskan Agda Johanna Eriksson, skulle ha tjänstgjort på ett slott i Tyskland, blivit med barn, återvänt hem, fött dottern och kort därefter träffat järnvägsmannen Nils Albin Persson och gift sig med honom.

 

 

Martinas mormor Helena lever sitt liv i tron att Nils Albin är hennes far, fram till hösten 1967, då hennes mor Agda Johanna på sin dödsbädd berättar att så inte är fallet och den ”tyska” traditionen tar sin början. Med denna information vid handen börjar jag som forskare titta närmare på mormor i Jukkasjärvis församlingsböcker, vad står det där?

Nu börjar det märkliga! I födelseboken står Helena mycket riktigt som dotter till Agda, i kolumnen för fader står det ”okänd”, MEN detta stryks och med samma handstil skrivs Nils Albin Persson in. Min tumregel i släktforskandet är att den som skrivs in i födelseboken också alltid betraktades/uppgavs som biologisk fader, så det måste varit vad Agda uppgivit och prästen trott. Jag tittar vidare i den ”andra” födelseboken som uppfördes och skickades in till SCB, där står bara Agda – fader okänd! Tar nu fram den aktuella församlingsboken för perioden och där skrivs tydligt in ”Fader järnv.mannen Nils Albin Persson”…..

Hade jag nu stått här utan familjetradition och den muntliga berättelsen om vad som hände hösten 1967 hade jag naturligtvis skrivit in Nils Albin Persson i släktträdet och snällt fortsatt min forskning på honom och hans föräldrar, men nu?

Jag ser mig som en släktforskare av den gamla skolan (om det nu finns en sådan) och har inte tagit mig tid att försöka ta till mig den nya DNA-tekniken och de små tafatta försök jag har gjort har lämnat med frågor än svar för mig, så visst, jag har varit och är fortfarande till viss del skeptiskt till hur användbart detta är generellt sett. Nu kändes det dock som ett utmärkt tillfälle att använda detta på ett, i mina ögon, ”enkelt fall”. Är Nils Albin Persson fadern eller inte? Efter konsultation med programmets redaktör som tände på idén, togs kontakt med DNA-experten Peter Sjölund och historien rullade vidare till det resultat man kunde se i programmet igår. Jag tycker det visade sig bli bra, Nils Albin kunde avfärdas, likaså den eventuellt tyska slottsherren och att slutresultatet ändå pekar på en far till Helena från Sverige och då mycket sannolikt från Stockholm, där Agda Johanna fanns som sömmerska, åtminstone mantalskrivningsmässigt, för tiden för graviditetens påbörjande.

Men vad hade hänt om inte den muntliga berättelsen levt kvar? Hur många ”felaktiga” fäder finns inskrivna i födelseböckerna? Ja, det är en annan historia som jag som ”traditionell” forskare kan känna ett viss mått av undran över….

Nästa vecka blir det Lennart Jähkel! Om klipparna klippt programmet enligt min smak så hoppas jag på åtminstone en stark scen där jag själv medverkar, hoppas du tittar!

Missade du gårdagens avsnitt med Martina eller vill se det igen klicka här