Hitta din släkt i Amerika - nyfiken på amerikasläktingarna?

 

Försvann din morfar eller din gammelfaster till Amerika under den stora emigrationsvågen?   Är det något som du eller övriga familjen alltid undrat över? Vad hände sen?  Fick han eller hon familj ”over there”? Finns det ”halvkusiner” eller sysslingar någonstans där borta?

Genom att köpa vår Emigrantpaket har du möjligheten att få svaret!

Emigrantpaketet kostar 3.900 kr och för det gör vi en forskning om den person det gäller från det att han eller hon utvandrade till USA fram till så nära nutid som möjligt.

Det du får i handen är en berättelse/redovisning om personen och dennes efterlevande fram till i dag och, om möjligt, kontaktuppgifter till nu levande släktingar.

Begränsningar

Långt ifrån alla som emigrerade till Amerika går att hitta. Kvinnor som utvandrade och gifter sig till andra efternamn är många gånger svåra att få tag i liksom den vana som fanns hos många emigranter, att byta sitt ”vanliga” sonnamn (ex Eriksson) till något helt annat efternamn, mer lämpat för det nya landet.

För att undersöka möjligheten att hitta din släkting gör vi en s k ”grundforskning” för att klarlägga detta. För den betalar du en ”riskavgift” på 780 kr som avräknas mot paketavgiften på 3.900 kr om vi hittar den du söker och kan genomföra den fortsatta forskningen.

Beställning

Du gör din beställning genom att skicka oss ett mail på [email protected] med följande uppgifter:

- Personens namn och födelseuppgifter samt övriga "ledtrådar" som finns i familjen. Ju fler ledtrådar desto större chans till ett positivt resultat.