Har du funderat på sommartorpets historia? March 16 2014

Nu när våren är kommen är det många av oss stadsbor som tar helgturer ut till våra sommar- och fritidstorp på landet. Dessa gamla torp och stugor har oftast en lång och spännande historia att berätta och är man nyfiken och vill ha sin torphistoria dokumenterad och kanske satt inom glas och ram på väggen i torpet kan vi på Tillbakablicken hjälpa till genom att du beställer under produkten "Hus med historia".

 

Så här har kan en torphistoria se ut, denna gång hämtad från soldattorpet Ängstugan i Råby socken.

Boende på Ängstugan:

1678-1705 

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. År 1700 uppger mantalslängden en soldat Lars – sannolikt Lars Brostock nedan. År 1705 uppger mantalslängden ”Daniel - gammal förlofvad Soldat, hustru  dödh”

1709-?  

Lars Andersson Brostock f 1682. ”Ränsel och handskar förlorade under marschen mot Skåne 1710.”

1713-42 

Anders Olsson Brostock f 1694 och hustrun Anna. År 1723 bor också en avskedad soldat Abraham Flott hos familjen, dennes hustru uppges ha dött 1715 på Ängstugan. Brostock tjänstgör till sin död den 28 september 2020 sannolikt i Finland.

1742-43            

Anders Brostock – får avsked efter endast tre veckors tjänstgöring.

1743-78?          

Nicklas (Nils) Brolin/Brostock f 1725 med hustru Brita Jonsdotter f 1730. Får dottern Anna år 1749, dottern Catharina 1754, dottern Christin 1763, sonen Niclas 1765, dottern Brita 1768 och dottern Greta 1772. Brolin kallas från år 1763 för vicekorpral och från 1768 för korpral. Dör av slag, då fortfarande i tjänst med korprals grad, den 2 januari 1781, då boendes på Långudden. Efter makens död flyttar änkan tillbaka till Ängstugan där dottern och mågen då bor. Hon finns kvar där ännu 1802.

1777-83 

En Petter Lindgren f 1737 med hustru Brita Olsdotter f 1747 bor på ”Engstufwan” när deras son Anders kommer till världen 1777. År 1779 får paret också dottern Maria Elisabeth. Petter kallas artillerikorpral.

1782-90 

Anders Broman f 1759 med hustru Christina Nilsdotter f 1763. Hustrun är dotter till Nicklas Brolin ovan. Den 176 cm långa mannen avlider den 7 september 2021 medan änkan bor kvar till 1794.

1793-1810 

Jonas Broman (1772-1809) Gift 1794 med Margareta Jönsdotter från Östergötland. Broman var "fången" enligt generalmönsterrullan 1809. Snickare innan han blev soldat. Kommenderades 1802 till Drottningholm.

1810-66 

Erik Nord f 1790 i Svärta. Kommer till torpet 1810 och gifter sig med Bromans änka år 1812. Makan är 21 år äldre och hon dör 1821. Nord gifter om sig året därpå med Kristina Jonsdotter f 1787 i Sparsta, Lid. Han blir änkeman en andra gång 1845 och går åter i den äkta sängen 1848 med den 27 år yngre Margareta Olofsdotter f 1817 i Årdala. I detta äktenskap föds sönerna Carl Eric (1854-1870) och Gustaf den sista oktober 1857, då fadern är 67 år gammal.

1808-1811 uppges Nord vara ”På fälttåg i Tyskland, Finland och Norge.”År 1822 utnämns han till vicekorporal.

1839: "Sold. No 512 Eric Nord, som öfverläskad av starka drycker infunnit sig i Råby Kyrka Nyårsdagen 1839 uppväckte därstädes under gudstjensten stor förargelse genom högljudt talande, hvarvid svordomar även lära blifvit hörde och fortfor detta oljud ifrån slutet av predikan till dess Nord under förbönen för sjuka utkastades utur kyrkan."

Efter avskedandet år 1839 tycks Nord byggt en egen stuga på torpets mark då det 1840 antecknas ”Nybygge”. Han redovisas även härefter under Ängstugan men i separat hushåll. Den 173 cm långa gamle soldaten dog 1866 i Ängsstugan medan hans unga hustru död först 1907 då boendes på Fattighuset.

1839-70 

Soldat Erik Broman f 1818 Husby g 1840 med Sofia Wilhelmina Licke f 1817. Paret har barnen Clara Sophia f1841, Christina f 1845, Erik Robert f 1848, Johanna Charlotta f 1851, Carl Gustaf f 1856 och Johan August f 1859. I slutet av 1860-talet drabbas familjen av några tunga år. 1867 dör den 16-åriga Johanna Charlotta, 1868 dör 12-årige Carl Gustaf av bröst och magplågor och 1869 dör den 10-årige Johan August av slag. Dessa förluster bidrar säkert till att Bromans motståndskraft är nedsatt när han avlider 52 år gammal den 23 juli 1870 i sviterna av en förkylning.

1870-1900? 

Avskedade grenadieren Carl Erik Norling f 1822 med Sofia Maria Lind f 1817. Hustrun återkommer hit efter makens död under några år men flyttas till Fattighuset i juni 1906 men bli där bara ett par månader innan hon går bort nästa 90 år gammal.

1870-87

Johan Fredrik Broman (Svärd) f 1849 med hustru Charlotta Albertina Eriksson. Broman uppges vara 180 cm lång. Under åren på Ängstugan får paret fem barn. År 1887 flyttar familjen till Husby-Oppunda.

1887-1931 

Karl Johan Svensk f 1863 i Husby-Oppunda med hustru Charlotta Nilsdotter. Den 12 april 2021 föds sonen Nils i Nyköping och han betecknas som ”oäkta son”. Paret gifter sig året därpå. Hustru Charlotta dör på Ängstugan 13 april 2021 medan mannen, som fått avsked efter 25 års tjänstgöringstid, bor kvar till 1931 och dör av prostatacancer först den 24 maj 1940 på ålderdomshemmet i Råby.