Vilka skrönor finns i din släkt? March 04 2014

Efter ett otaligt antal år i släktforskningsbranschen har jag lärt mig att det i de allra flesta släkter finns skrönor eller traditioner som rör släktens ursprung och härkomst. Det finns två klart dominerande typer av skrönor, som båda har funnits i min egen släkt, som dyker upp allt som oftast och som i de allra flesta fallen också visar sig vara felaktiga (vilket var fallet i min släkt). De två inriktningarna på släktskrönor kan indelas i;

1) "Vi härstammar från valloner" - Detta är den överlägset vanligaste släktskrönan. På 1600-talet kom ett antal hundra familjer från Valloninen till Sverige för att tjänstgöra främst inom bergsbruket. De flesta av dem var enligt traditionen mörkhåriga och brunögda varför många släkter som idag har mörkt hår och kanske bruna ögon tror sig härstamma från dessa tidiga invandrare, något som i flertalet fall inte visar sig stämma med verkligheten.

2) "Vi härstammar från ett oäkta kungabarn" - Några av de svenska regenterna (ex Oscar och Karl XV)  på 1800-talet hade enligt både verklighet och dikt ett stort antal "barn på bygden" från sina resor runt om i Sverige något som levt kvar i många släktskrönor. Visst, i ett antal promille av fallen så finns det en sanningshalt av skrönan men i de flesta av fall döljer sig något annat bakom traditionen, vanligtvis fattigdom eller skam för att ha fött ett oäkta barn som man ville dölja med ett "kungligt skimmer" som sannolikt gjorde livet lite lättare för de efterkommande.

Sammantaget kan man säga att få släktskrönor, åtminstone av den här typen, har någon större sanningshalt även om det naturligtvis för många har varit en kittlande tanke och ett spännande samtalsämne före TV:n och radions tidevarv.

Vill du har hjälp att utforska din släktskrönika?